KVKK, GİZLİLİK VE GÜVENLİK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Size ait kişisel verilerinizin güvenliği ve buna bağlı olarak özel hayatın gizliliği ilkesi gereğince düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında siz müşterilerimizi bilgilendirmek isteriz.

Öncelikle kavram karmaşası yaşanmaması amacıyla tarafımızca belirli terimlerin açıklaması yapılacak, ardından ise verilerin hangi amaç için işleneceği, kimlere hangi amaç ile aktarılacağı, veri toplama yöntemi ile hukuki sebebi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında siz müşterilerimizin sahip olduğu haklar açıklanacaktır.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem

Veri Sorumlusu : Sibel Kuşçu Tasarım Evi. Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Firmamız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerinizi sizlere daha iyi ve zaman zaman kişiye özel hizmet verebilmemiz, hizmet kalitemizin yükseltilmesi, yeni ürün geliştirilmesi ve tanıtımı için işleyebilecektir.

Firmamız bünyesinde otomatik veri işleme sistemi uygulanmakta olup, Kişisel Veriler ilgili mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklanacak olup süreye ilişkin mevzuatta bir düzenleme bulunmaması halinde Kişisel Veriler veri işlendiği zaman yürütülen faaliyet amacının gerçekleşmesine kadarki süre kadar işlenmekte, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Toplanan ve işlenen tüm verilerin korunmasına ilişkin sorumluluk Firmamıza aittir.

Kişisel verileriniz sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz, hizmet kalitemizin yükseltilmesi, sizlere kişiye özel hizmet verilebilmesi için işlenecek olup, verileriniz ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirmeleri uygulama ve işlemleri, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırmaları ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi, yeni ürünlerin geliştirilmesi, sunulması için kullanılacak olup, Firmamızın çoğunluk pay sahipleri, doğrudan ve/veya dolaylı yurtiçi ya da yurtdışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, iş ortağı kuruluşlar ve yine hizmetleri görebilmek amacı ile ilişki içinde bulunduğumuz diğer 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz yazılı, sözlü olarak ya da elektronik ortamda her türlü yöntemle toplanabileceği gibi, teslim edilen mağaza formu, yapılan anketler aracılığıyla, elektronik ortamda site üyeliği ya da çevrimiçi alışverişler ve çağrı merkezi aracılığıyla onayınız dahilinde toplanabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçi veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme, düzeltilen veya silinen verilerin aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen veriler münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği takdirde aleyhe ortaya çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Konuyla ilgili her türlü taleplerinizi kimliğinizi tevsik eden belgelerle aşağıda belirtilen Firma adresimize iadeli taahhütlü gönderi ya da şahsen yapacağınız yazılı başvuru ile ya da e-imzalı olarak aşağıda belirtilen e-posta adresimize iletebilirsiniz.

Adres    : Tarabya Mah. Zambaklar Sok. Dostlar Apt. No: 17A P.K.: 34457 / SARIYER / İSTANBUL / TÜRKİYE

E-posta : bilgi@sblmoda.com

KEP       : sibel.kuscu@hs01.kep.tr

GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu Gizlilik Politikası ile Sibel Kuşçu Tasarım Evi, internet sitesi www.sblmoda.com (Gizlilik Politikası'nda “sblmoda.com” olarak anılacaktır) üzerinden kullanıcıların sblmoda.com’da bulunan kişisel bilgilerinin kullanımı ve korunması düzenlenmektedir.

Kullanıcıların kişisel bilgileri, adı-soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, T.C kimlik numarası gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi olup, bu gizlilik politikasında “kişisel bilgiler” olarak anılacaktır.

sblmoda.com kullanıcılarının kişisel bilgileri, bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacak ve ancak kullanıcının açık rızası ile üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.

sblmoda.com, kişisel bilgilerin ve sblmoda.com kullanıcılarının gerçekleştirmiş olduğu işlem bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır. sblmoda.com bu amaçla, başka programlar kullanabilir. Ancak, sblmoda.com tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın internet sitesine ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, sblmoda.com’un bu nedenle herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Bir kullanıcının, bir başka kullanıcının bilgilerine ulaşması ve bu bilgileri değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcının kişisel bilgileri, sblmoda.com haricinde yalnızca kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir. Kullanıcının talebi ile kişisel bilgiler sblmoda.com tarafından da güncellenebilecektir.

sblmoda.com, kişisel bilgileri ölçümleme çalışmaları, reklam, tanıtım, pazarlama ile sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabileceği ve iş ortaklarıyla paylaşabileceği gibi sblmoda.com tarafından sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla da kayıt altına alabilir ve kullanabilir.

İdari kurumlar ve adli kurumlar tarafından gelen talepler ve bildirimler doğrultusunda kişisel bilgiler, Gizlilik Politikası'na uygun olarak adli ve idari kurumlar ile paylaşılabilir.

sblmoda.com, internet sayfasını kullanan kullanıcıların istatistiksel bilgilerini, teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Kullanıcılar isterse, bu dosyayı engellemeye yönelik tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

sblmoda.com internet sitesini ziyaret eden her kullanıcı, sblmoda.com Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.


KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Firmamız, alışveriş sitemizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın adres çubuğunda bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitemizden bağımsız olarak Rapid tarafından 256 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamız tarafından Kredi Kartları Sahtekarlığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitemizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenilirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonunun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız, alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Online alışveriş sitemizde bize ait tüm bilgiler ve firma yerini belirten kroki açık olarak belirtilmiştir.


E-POSTA GÜVENLİĞİ

Sitemiz Müşteri Hizmetleri'ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.